Wdrożenie i szkolenie RODO w Nowym Sączu i okolicach

Obecne prawo kładzie niebagatelny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Dostosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszelkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Grzywny za zaniechanie przestrzegania RODO w Nowym Sączu wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Nowym Sączu. Taka kontrola pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Nowym Sączu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Nowy Sącz

Wdrożenie RODO w firmie w Nowym Sączu nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Nowym Sączu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Nowym Sączu była adekwatna , czy też należy zarządzić pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Nowym Sączu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Nowym Sączu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Nowym Sączu – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Nowy Sącz

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Nowym Sączu, który to niewątpliwie zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Nowym Sączu dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Nowym Sączu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Nowym Sączu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Nowy Sącz

  Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Nowym Sączu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Nowym Sączu czy też implementują procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Nowym Sączu lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Nowy Sącz

  Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Nowym Sączu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Nowym Sączu przez osoby umiejętne w dziedzinie ochrony danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Nowym Sączu to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Nowy Sącz

  Cena wdrożenia RODO w Nowym Sączu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Nowym Sączu była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Nowym Sączu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Ważne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów a również koniecznych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu elementów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.
  Wdrażamy RODO w Nowym Sączu i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Nowym Sączu

  Wolumen zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymusza uruchomienie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba stosownie przygotować organizacje plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Nowym Sączu. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, tłumaczy pojęcia, rozpiętość zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych i kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Nowy Sącz

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Nowym Sączu zazwyczaj skierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces oraz sprawnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy polityk i procedur. Szkolenia prowadzone są przez fachowców.
  Wdrażamy RODO w Nowym Sączu i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl