Wdrożenie i szkolenie RODO w Mielcu i okolicach

Obecne prawo kładzie ogromny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Grzywny za nieprzestrzeganie RODO w Mielcu sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Mielcu. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Mielcu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Mielec

Wdrożenie RODO w firmie w Mielcu nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Mielcu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Mielcu była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Mielcu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Mielcu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Mielcu – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Mielec

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Mielcu, który to zapewne zastanawia wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Mielcu dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest potrzebna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Mielcu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Mielcu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Mielec

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Mielcu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Mielcu czy też implementują procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Mielcu czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Mielec

  Pośród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Mielcu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Mielcu przez osoby biegłe w dziedzinie ochrony danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Mielcu to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Mielec

  Cena wdrożenia RODO w Mielcu zależy od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Mielcu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Mielcu – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Proszę zwrócić uwagę na to, że wdrażanie postanowień RODO to zawiły i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów a także obowiązkowych zasobów. Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wprowadzenia RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Mielcu i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Mielcu

  Ilość zmian, które przedstawia RODO wymusza stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się odpowiednio przygotować firmy i wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Mielcu. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia zagadnienia, ramy zadań, które są do zrealizowania, trafność ochrony danych również zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Mielec

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Mielcu z reguły nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a także sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez specjalistów.
  Wdrażamy RODO w Mielcu i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl