Wdrożenie i szkolenie RODO we Lublinie i okolicach

Obecne zapisy prawne kładą niebagatelny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Dostosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich działalności, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich kontrahentów . Kary finansowe za nierespektowanie RODO w Lublinie oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Lublinie. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Lublinie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Lublin

Wdrożenie RODO w firmie w Lublinie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Lublinie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Lublinie była satysfakcjonująca , czy też należy zarządzić pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Lublinie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Lublinie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Lublinie – decyzja nakazowa Prezesa UODO przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Lublin

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Lublinie, który to niewątpliwie ciekawi wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Lublinie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Lublinie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Lublinie. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Lublin

  Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Lublinie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Lublinie czy też implementują działania u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Lublinie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Lublin

  Wśród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Lublinie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu nakazanych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Lublinie przez osoby biegłe w dziedzinie ochrony danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Lublinie to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub zbytecznie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Lublin

  Cena wdrożenia RODO w Lublinie jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Lublinie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Lublinie;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Lublinie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Proszę zwrócić uwagę na to, że wdrożenie postanowień RODO to skomplikowany i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów. Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów.

  Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu
  Wdrażamy RODO w Lublinie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Lublinie

  Wolumen zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymusza sformułowanie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się należycie wykwalifikować swoją organizację a również wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Lublinie. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, objaśnia zagadnienia, zakres zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych a także tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Lublin

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Lublinie zwykle kierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również poprawnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzamy są przez specjalistów.
  Wdrażamy RODO w Lublinie i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl