Wdrożenie i szkolenie RODO w Łomży i okolicach

Współczesne prawo kładzie ogromny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich interesariuszy. Grzywny za zaniechanie przestrzegania RODO w Łomży sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Łomży. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Łomży.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Łomża

Wdrożenie RODO w firmie w Łomży nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Łomży będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Łomży była wystarczająca, czy też należy zarządzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Łomży następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Łomży, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Łomży – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Łomża

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Łomży, który to niewątpliwie zaciekawił wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Łomży dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest konieczna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Łomży staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Łomży. Nie trzeba dodawać , że przedstawione wiadomości są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Łomża

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Łomży. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Łomży czy też wdrażają działania od podstaw, ale także regularnie zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Łomży czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Łomża

  Wśród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Łomży. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Łomży przez osoby kompetentne w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Łomży to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nader obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Łomża

  Cena wdrożenia RODO w Łomży zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Łomży była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Łomży – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

  Należy pamiętać, że realizowanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które oferują dużo usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od wielu czynników.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO wszystkie firmy muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Łomży i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Łomży

  Wolumen zmian, które przedstawia rozporządzenie RODO wymaga zorganizowanie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się stosownie przygotować swoją organizację oraz wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Łomży. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia zagadnienia, zakres zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych i podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Łomża

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Łomży z zasady skierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces i owocnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez profesjonalistów.
  Wdrażamy RODO w Łomży i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl