Oferta na wdrożenie i szkolenie RODO w Łodzi i okolicach

Obecne prawo kładzie zasadniczy nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Przestrzeganie zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich działalności, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Kary za zaniechanie przestrzegania RODO w Łodzi oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Łodzi. Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Łodzi.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Łódź

Wdrożenie RODO w firmie w Łodzi nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Łodzi będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Łodzi była adekwatna , czy też należy zarządzić pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Łodzi następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Łodzi, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Łodzi – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Łódź

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Łodzi, który to z pewnością ciekawi wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Łodzi dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Łodzi staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Łodzi. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Łódź

  Wiele osób myśli , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Łodzi. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Łodzi czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Łodzi lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Łódź

  Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Łodzi. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji prawnie wyznaczonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Łodzi przez osoby kompetentne w dziedzinie protekcji danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Łodzi to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nader obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Łódź

  Cena wdrożenia RODO w Łodzi zależy od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Łodzi była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Łodzi – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

  Najważniejsze jest to, że realizowanie postanowień RODO to mozolny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów i niezbędnych zasobów. Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie organizacji do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów.

  Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO wszystkie firmy muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Łodzi i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Łodzi

  Ilość zmian, które prezentuje RODO wymaga utworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się stosownie wykwalifikować firmy a również wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Łodzi. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy pojęcia, zakres zadań, które są do przeprowadzenia, trafność ochrony danych a także kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Łódź

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Łodzi z reguły kierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również owocnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia realizujemy są przez fachowców.
  Wdrażamy RODO w Łodzi i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl