Oferta na wdrożenie i szkolenie RODO w Koszalinie i okolicach

Obecne przepisy kładą zasadniczy nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich klientów . Sankcje za nieprzestrzeganie RODO w Koszalinie wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Koszalinie. Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Koszalinie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Koszalin

Wdrożenie RODO w firmie w Koszalinie nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Koszalinie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Koszalinie była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Koszalinie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Koszalinie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Koszalinie – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Koszalin

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Koszalinie, który to niewątpliwie zaciekawił wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Koszalinie dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Koszalinie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Koszalinie. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Koszalin

  Wiele osób jest przekonana, że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Koszalinie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Koszalinie czy też wdrażają działania u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Koszalinie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Koszalin

  Wśród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Koszalinie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Koszalinie przez osoby biegłe w dziedzinie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Koszalinie to także oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub niepotrzebnie obarczać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Koszalin

  Cena wdrożenia RODO w Koszalinie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Koszalinie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kalkulacji interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Koszalinie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

  Istotne jest to, że realizowanie postanowień RODO to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów plus niezbędnych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Koszalinie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Koszalinie

  Wolumen zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymusza wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy właściwie przygotować swoją organizację plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Koszalinie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, skala zadań, które są do wykonania, zasadność ochrony danych i kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Koszalin

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Koszalinie zwykle nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces oraz owocnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzamy są przez fachowców.

  Wdrażamy RODO w Koszalinie i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl