Wdrożenie RODO Kalisz i okolice

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, obowiązywać będzie od 25 maja 2018 r., w wyniku którego polskie firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do wymogów Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to podstawowe podłoże nadchodzących zmian, proszę jednak nie mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:


Obecnie na rynku są firmy, które proponują dużo usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie zakładu do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu czynników. Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień RODO to skomplikowany i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: