Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Inowrocławiu i okolicach

Obecne przepisy prawne kładą zasadniczy nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Dostosowanie się do zapisów prawa unijnego wymagane jest od wszelkich firm , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Kary finansowe za nierespektowanie RODO w Inowrocławiu wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Inowrocławiu. Taka kontrola pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Inowrocławiu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Inowrocław

Wdrożenie RODO w firmie w Inowrocławiu nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Inowrocławiu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Inowrocławiu była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Inowrocławiu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Inowrocławiu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Inowrocławiu – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Inowrocław

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Inowrocławiu, który to z pewnością ciekawi wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Inowrocławiu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Inowrocławiu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Inowrocławiu. Oczywiste jest również to , że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Inowrocław

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Inowrocławiu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Inowrocławiu czy też implementują procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają kwestiami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Inowrocławiu bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Inowrocław

  Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Inowrocławiu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji prawnie wyznaczonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Inowrocławiu przez osoby umiejętne w obrębie ochrony danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Inowrocławiu to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Inowrocław

  Cena wdrożenia RODO w Inowrocławiu jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Inowrocławiu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Inowrocławiu;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Inowrocławiu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

  Istotne jest to, że realizowanie postanowień RODO to złożony i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów a również obligatoryjnych zasobów. Na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.
  Wdrażamy RODO w Inowrocławiu i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Inowrocławiu

  Wolumen zmian, które przedstawia rozporządzenie RODO wymaga stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się należycie wykwalifikować przedsiębiorstwa oraz wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Inowrocławiu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia zagadnienia, zasięg zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych a także zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Inowrocław

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Inowrocławiu z reguły zorientowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces plus sprawnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzamy są przez specjalistów.
  Wdrażamy RODO w Inowrocławiu i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl