Wdrożenie i szkolenie RODO w Gnieźnie i okolicach

Współczesne przepisy prawne kładą ogromny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszystkich firm , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich interesariuszy. Kary za zaniechanie przestrzegania RODO w Gnieźnie sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, bezpieczniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Gnieźnie. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Gnieźnie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Gniezno

Wdrożenie RODO w firmie w Gnieźnie nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Gnieźnie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Gnieźnie była wystarczająca, czy też należy zarządzić drobne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Gnieźnie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Gnieźnie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Gnieźnie – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Gniezno

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Gnieźnie, który to zapewne zastanawia wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Gnieźnie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest konieczna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Gnieźnie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Gnieźnie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Gniezno

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Gnieźnie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Gnieźnie czy też implementują procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Gnieźnie czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Gniezno

  Pośród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Gnieźnie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Gnieźnie przez osoby kompetentne w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Gnieźnie to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obciążać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Gniezno

  Cena wdrożenia RODO w Gnieźnie jest zależna od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Gnieźnie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Gnieźnie – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

  Najważniejsze jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów plus obligatoryjnych zasobów. Na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie zakładu do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Gnieźnie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Gnieźnie

  Ilość zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymaga stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba stosownie przygotować firmy plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Gnieźnie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, rozpiętość zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych oraz podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Gniezno

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Gnieźnie zwykle skierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a także skutecznie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez profesjonalistów.
  Wdrażamy RODO w Gnieźnie i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl