Wdrożenie RODO w Giżycku i okolicach

Obecne  przepisy kładą   znaczny nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro obywateli   UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO. Dostosowanie się do  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od wszelkich  osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Kary finansowe  za  zaniechanie przestrzegania RODO sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym ,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Giżycku.  Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Giżycku.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Giżycko

Wdrożenie RODO w firmie w Giżycku nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Giżycku będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Giżycku była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Giżycku następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Giżycku, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Giżycku – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Giżycko

  Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Giżycku, który to niewątpliwie zastanawia wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Giżycku dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Giżycku staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Giżycku. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Giżycko

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Giżycku. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Giżycku czy też implementują działania u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Giżycku bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Giżycko

  Pośród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Giżycku. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Giżycku przez osoby przeszkolone w dziedzinie ochrony danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Giżycku to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Giżycko

  Cena wdrożenia RODO w Giżycku jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Giżycku była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Giżycku;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Giżycku – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Należy pamiętać, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów a również obligatoryjnych zasobów. Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od szeregu elementów.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Giżycku i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Giżycku

  Ilość zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymusza stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się odpowiednio przygotować przedsiębiorstwa i wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Giżycku. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia pojęcia, ramy zadań, które są do wykonania, zasadność ochrony danych oraz podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Giżycko

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Giżycku z reguły kierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również efektywnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzane są przez fachowców.
  Wdrażamy RODO w Giżycku i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl