Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Gdyni i okolicach

Współczesne  przepisy kładą   ogromny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO. Dostosowanie się do  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów .  Sankcje finansowe  za  nierespektowanie  RODO w Gdyni wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Gdyni. Takie badanie  pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Gdyni.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Gdynia

Wdrożenie RODO w firmie w Gdyni nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Gdyni będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Gdyni była wystarczająca, czy też należy zarządzić drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Gdyni następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Gdyni, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu tę inwestycję zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Gdyni – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Gdynia

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Gdyni, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Gdyni dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest potrzebna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Gdyni staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Gdyni. Oczywiste jest również to , że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Gdynia

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Gdyni. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Gdyni czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Gdyni czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Gdynia

  Wśród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Gdyni. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu nakazanych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Gdyni przez osoby kompetentne w dziedzinie protekcji danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Gdyni to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Gdynia

  Cena wdrożenia RODO w Gdyni jest zależna od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Gdyni była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Gdyni – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Ważne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów a również obligatoryjnych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu elementów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Gdyni i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Gdyni

Ilość zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO egzekwuje wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy właściwie przygotować swoją organizację plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Gdyni. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia zagadnienia, ramy zadań, które są do wykonania, trafność ochrony danych i tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Gdynia

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Gdyni zazwyczaj nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces i owocnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie polityk i procedur. Szkolenia wykonywane są przez profesjonalistów.
Wdrażamy RODO w Gdyni i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl