Wdrożenie i szkolenie RODO w Ełku i okolicach

Współczesne  przepisy kładą  niebagatelny  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Stosowanie się do zapisów rozporządzenia  wymagane jest od wszelkich   firm , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów .  Kary finansowe  za  zaniechanie przestrzegania RODO w Ełku  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Ełku.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Ełku.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Ełk

Wdrożenie RODO w firmie w Ełku nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Ełku będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Ełku była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć drobne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Ełku następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Ełku, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Ełku – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Ełk

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Ełku, który to bez wątpienia zastanawia wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Ełku dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Ełku staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Ełku. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Ełk

  Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Ełku. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Ełku czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także regularnie zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Ełku bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Ełk

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Ełku. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Ełku przez osoby biegłe w obrębie ochrony danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Ełku to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w taki sposób.

  Cena wdrożenia RODO Ełk

  Cena wdrożenia RODO w Ełku zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Ełku była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Ełku;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Ełku – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Istotne jest to, że realizowanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to zawiły i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów a także obligatoryjnych zasobów. Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie zakładu do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników.

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Ełku i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Ełku

Ilość zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymaga wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy odpowiednio wykwalifikować przedsiębiorstwa a również wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Ełku. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, zasięg zadań, które są do przeprowadzenia, trafność ochrony danych a także podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Ełk

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Ełku z reguły nakierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces oraz skutecznie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez profesjonalistów.
Wdrażamy RODO w Ełku i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl