Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Elblągu i okolicach

Współczesne  przepisy kładą   ogromny  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Przestrzeganie  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od  wszystkich  firm , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Sankcje finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Elblągu wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Elblągu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Elblągu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Elbląg

Wdrożenie RODO w firmie w Elblągu nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Elblągu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Elblągu była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić pewne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Elblągu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Elblągu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można stuprocentowo wyeliminować. Większość takich zdarzeń jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też konieczne jest rozpisanie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz zasady postępowania, gdy zaobserwuje się naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Elbląg

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne zarządzenie nie będzie tak skutecznie doglądać ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze przeszkolony i kompetentny pracownik. Równie istotne jest zapoznanie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi pracowników bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Elblągu dostarczy wszelkiej niezbędnej wiedzy przedstawionej zarówno w teorii, jak i w praktyce; sposób prezentacji informacji jest łatwo przyswajalny i ciekawy, dzięki czemu aspekty prawne zostają omówione w sposób możliwie przystępny. Równolegle trzeba pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc tłumaczenie się niewiedzą przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych nie zostanie w żaden sposób wysłuchane . Biorąc te fakty pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO w Elblągu obowiązkowo powinno obejmować każdą osobę, która nawet w najdrobniejszym stopniu mają kontakt z danymi osobowymi kontrahentów . Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Elblągu odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną część bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Elblągu.

Audyt RODO Elbląg

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Elblągu, to sporządzenie dogłębnego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Elblągu, którzy w niezależny i profesjonalny sposób przyjrzą się temu, czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO w Elblągu działa niczym wariograf : jasno wskazuje obszary, które na tę chwilę mają wystarczające zabezpieczenia oraz obszary, które wymagają szczególnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Elblągu powinien być czynnością co najmniej kilkukrotnie powtarzaną, by jak najszybciej eliminować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie kontroli wiąże się z wydaniem opinii oraz pozostawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zadbać o respektowanie norm i oczekiwań zarządzanych przez Prezesa UODO . Nie należy pomijać benefitów, które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Elblągu – być może to badanie wycenione na kilkaset złotych pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w wyniku wykazania nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Elbląg

Audyt i wdrożenie RODO w Elblągu powinien być rozpatrywany przez właścicieli firm nie jako przykry obowiązek, ale jako krok do przodu , jeden z etapów innowacji. To szereg korzyści , które przecież można wykorzystać do marketingu i przedstawić się jako firma, której ochrona danych osobowych w Elblągu nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszą firmą , ale też wpisze się w ramy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są wystarczająco dużą korzyścią , warto pomyśleć o tym, że jedno z największych niebezpieczeństw – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zażegnane . Proces wdrożenia RODO w Elblągu z kolei przekłada się na brak stresu , kontrolę nad przekazywaniem treści oraz wypracowaniem swego rodzaju kultury organizacyjnej bazującej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im wcześniej się na [to działanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Elblągu – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Elbląg

Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Elblągu, który to z pewnością ciekawi wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Elblągu dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Elblągu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Elblągu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

Obsługa danych osobowych Elbląg

Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Elblągu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Elblągu czy też wdrażają działania u podstaw, ale także regularnie zarządzają zagadnieniami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Elblągu czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Elbląg

Wśród różnych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Elblągu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Elblągu przez osoby umiejętne w dziedzinie protekcji danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Elblągu to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub nader obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w taki sposób.

Cena wdrożenia RODO Elbląg

Cena wdrożenia RODO w Elblągu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Elblągu była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

 • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
 • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Elblągu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

Proszę zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie postanowień RODO to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów i niezbędnych zasobów. Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Elblągu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Elblągu

Wolumen zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymaga sformułowanie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba stosownie wykwalifikować firmy a także wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Elblągu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia zagadnienia, rozpiętość zadań, które są do wykonania, trafność ochrony danych oraz tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Elbląg

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Elblągu z zasady skierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a także efektywnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia realizujemy są przez profesjonalistów.
Wdrażamy RODO w Elblągu i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl