Wdrożenie RODO – Elbląg i okolice

25 maja RODO będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, w wyniku którego polskie firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do wymogów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najważniejsze źródło nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z UOD.

Kontakt:


Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu elementów. Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: