Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Dąbrowa Górnicza i okolicach

Współczesne   prawo kładzie  znaczny nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Stosowanie się do zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich   firm , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Sankcje finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Dąbrowie Górniczej wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Dąbrowie Górniczej. Takie badanie  pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Dąbrowie Górniczej.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Dąbrowa Górnicza

Wdrożenie RODO w firmie w Dąbrowie Górniczej nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Dąbrowie Górniczej będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Dąbrowie Górniczej była wystarczająca, czy też należy wprowadzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Dąbrowie Górniczej następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Dąbrowie Górniczej, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Dąbrowie Górniczej – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Dąbrowa Górnicza

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Dąbrowie Górniczej, który to zapewne zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Dąbrowie Górniczej dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Dąbrowie Górniczej staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Dąbrowie Górniczej. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione treści są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Dąbrowa Górnicza

  Wiele osób jest przekonana, że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Dąbrowie Górniczej. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Dąbrowie Górniczej czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Dąbrowie Górniczej czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Dąbrowa Górnicza

  Pośród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Dąbrowie Górniczej. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Dąbrowie Górniczej przez osoby kompetentne w obrębie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Dąbrowie Górniczej to też oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub zbytecznie obarczać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Dąbrowa Górnicza

  Cena wdrożenia RODO w Dąbrowie Górniczej jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Dąbrowie Górniczej była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Dąbrowie Górniczej – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów a także obligatoryjnych zasobów. Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od szeregu czynników.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Dąbrowie Górniczej i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Dąbrowie Górniczej

Ilość zmian, które prezentuje RODO egzekwuje stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba właściwie przygotować swoją organizację plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Dąbrowie Górniczej. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, objaśnia pojęcia, zasięg zadań, które są do wykonania, słuszność ochrony danych oraz tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Dąbrowa Górnicza

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Dąbrowie Górniczej zwykle skierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces plus poprawnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji procedur i polityk. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów.
Wdrażamy RODO w Dąbrowie Górniczej i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl