Wdrożenie i szkolenie RODO w Częstochowie i okolicach

Współczesne  przepisy kładą   zasadniczy  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie  RODO.  Stosowanie się do zapisów  prawa unijnego wymagane jest od  wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Sankcje finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Częstochowie wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Częstochowie. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Częstochowie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Częstochowa

Wdrożenie RODO w firmie w Częstochowie nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Częstochowie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Częstochowie była adekwatna , czy też należy wprowadzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Częstochowie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Częstochowie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich sytuacji jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też niezbędne będzie sporządzenie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz metody postępowania, gdy zostanie zaobserwowane naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Częstochowa

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne zarządzenie nie będzie tak skutecznie stać na straży ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyedukowany i kompetentny pracownik. Równie ważne jest zaznajomienie z obecnymi zapisami prawnymi pracowników bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Częstochowie zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej zarówno w teorii, jak i w praktyce; sposób prezentacji wykładu jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty legalne zostają omówione w sposób możliwie ciekawy . Równolegle trzeba pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc krycie się brakiem wiedzy przed kontrolą państwową nie zostanie w żaden sposób wysłuchane . Biorąc powyższe pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO w Częstochowie obligatoryjnie powinno obejmować każdą osobę, która nawet w najmniejszym stopniu mają kontakt z danymi osobowymi klientów. Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Częstochowie odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną składową bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Częstochowie.

Audyt RODO Częstochowa

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Częstochowie, to sporządzenie dogłębnego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Częstochowie, którzy w niezależny i kompetentny sposób przyjrzą się temu, czy bezpieczeństwo informacji jest odpowiednio wysokie. Raport z audytu RODO w Częstochowie działa prawie jak wariograf : jasno wskazuje miejsca , które na tę chwilę mają odpowiednie zabezpieczenia oraz miejsca , które wymagają szczególnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Częstochowie powinien być czynnością co najmniej kilkukrotnie powtarzaną, by już we wczesnej fazie neutralizować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie audytu wiąże się ze sporządzeniem opinii oraz pozostawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zatroszczyć się o spełnianie norm i oczekiwań zarządzanych przez Prezesa UODO . Nie należy lekceważyć zalet , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Częstochowie – być może to badanie szacowane na kilkaset złotych pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w efekcie wykazania nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Częstochowa

Audyt i wdrożenie RODO w Częstochowie powinien być rozpatrywany przez przedsiębiorców nie jako mozolny obowiązek, ale jako rozwój, jeden z etapów innowacji. To szereg benefitów , które przecież możemy wykorzystać do promocji i pokazać się jako firma, której ochrona danych osobowych w Częstochowie nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszym przedsiębiorstwem, ale także wpisze się w ramy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są wystarczająco dużą motywacją , warto pomyśleć o tym, że jedno z największych zagrożeń – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zażegnane . Proces wdrożenia RODO w Częstochowie z kolei przekłada się na mniejszy stres, kontrolę nad przepływem wiedzy oraz wypracowaniem swego rodzaju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Częstochowie – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Częstochowa

Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Częstochowie, który to zapewne ciekawi wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Częstochowie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Częstochowie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Częstochowie. Oczywiste jest również to , że przedstawione treści są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem faktycznym .

Obsługa danych osobowych Częstochowa

Wiele osób myśli , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Częstochowie. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Częstochowie czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Częstochowie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Częstochowa

Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Częstochowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Częstochowie przez osoby umiejętne w dziedzinie ochrony danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Częstochowie to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub nader obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując to działanie .

Cena wdrożenia RODO Częstochowa

Cena wdrożenia RODO w Częstochowie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Częstochowie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

 • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
 • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Częstochowie;

Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kalkulacji interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Częstochowie – wszystkie obowiązki zostają powierzone odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Należy pamiętać, że realizowanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów a także niezbędnych zasobów. Na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu czynników.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Częstochowie i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Częstochowie

Ilość zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymaga wprowadzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który należy należycie wykwalifikować firmy a także wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Częstochowie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, zasięg zadań, które są do przeprowadzenia, słuszność ochrony danych również zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Częstochowa

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Częstochowie z reguły zorientowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a także skutecznie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów.

Wdrażamy RODO w Częstochowie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl