Wdrożenie i szkolenie RODO w Chorzowie i okolicach

Obecne  przepisy kładą   znaczny nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie  RODO.  Stosowanie się do zapisów  prawa unijnego wymagane jest od wszelkich  osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Grzywny  za nieprzestrzeganie  RODO w Chorzowie  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Chorzowie.  Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Chorzowie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Chorzów

Wdrożenie RODO w firmie w Chorzowie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Chorzowie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Chorzowie była adekwatna , czy też należy wprowadzić drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Chorzowie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Chorzowie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Chorzowie – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Chorzów

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Chorzowie, który to bez wątpienia ciekawi wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Chorzowie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Chorzowie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Chorzowie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Chorzów

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Chorzowie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Chorzowie czy też wdrażają działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Chorzowie czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie zespolenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Chorzów

  Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Chorzowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Chorzowie przez osoby przeszkolone w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Chorzowie to także oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub niepotrzebnie obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Chorzów

  Cena wdrożenia RODO w Chorzowie jest zależna od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Chorzowie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Chorzowie;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Chorzowie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Należy pamiętać, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów a również obowiązkowych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Chorzowie i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Chorzowie

Wolumen zmian, które przedstawia RODO wymaga wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba stosownie wykwalifikować organizacje a także wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Chorzowie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia zagadnienia, zakres zadań, które są do przeprowadzenia, zasadność ochrony danych a także zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Chorzów

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Chorzowie zwykle zorientowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również efektywnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez specjalistów.

Wdrażamy RODO w Chorzowie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl