Wdrożenie i szkolenie RODO w Chełmie i okolicach

Współczesne   zapisy prawne kładą   zasadniczy  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro obywateli   Unii Europejskiej , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich   firm , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Kary finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Chełmie  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Chełmie.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Chełmie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Chełm

Wdrożenie RODO w firmie w Chełmie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Chełmie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Chełmie była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Chełmie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Chełmie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Chełmie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Chełm

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Chełmie, który to zapewne zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Chełmie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Chełmie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Chełmie. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Chełm

  Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Chełmie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Chełmie czy też wdrażają działania od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Chełmie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o topowej jakości.

  Inspektor ochrony danych Chełm

  Pośród różnych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Chełmie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Chełmie przez osoby przeszkolone w dziedzinie zabezpieczenia danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Chełmie to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub zbytecznie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Chełm

  Cena wdrożenia RODO w Chełmie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Chełmie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Chełmie;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Chełmie – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Istotne jest to, że realizowanie postanowień RODO to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów plus obligatoryjnych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników.

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad określonych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Chełmie i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Chełmie

Wolumen zmian, które przedstawia RODO egzekwuje uruchomienie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy odpowiednio przygotować firmę i wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Chełmie. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia pojęcia, zakres zadań, które są do przeprowadzenia, słuszność ochrony danych i kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Chełm

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Chełmie z zasady nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces a również skutecznie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez fachowców.
Wdrażamy RODO w Chełmie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl