Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Bytomiu i okolicach

Obecne  przepisy kładą   zasadniczy  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO. Dostosowanie się do  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów .  Grzywny  za  zaniechanie przestrzegania RODO w Bytomiu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym ,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bytomiu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bytomiu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Bytom

Wdrożenie RODO w firmie w Bytomiu nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Bytomiu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bytomiu była wystarczająca, czy też należy wdrożyć drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bytomiu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bytomiu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Bytomiu – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bytom

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Bytomiu, który to z pewnością zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bytomiu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bytomiu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Bytomiu. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Bytom

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bytomiu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Bytomiu czy też implementują procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bytomiu lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Bytom

  Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Bytomiu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Bytomiu przez osoby biegłe w obrębie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Bytomiu to też oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obarczać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Bytom

  Cena wdrożenia RODO w Bytomiu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bytomiu była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Bytomiu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

Ważne jest to, że wypełnienie postanowień RODO to skomplikowany i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów. Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników.
Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje porady w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Bytomiu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Bytomiu

Wolumen zmian, które przedstawia rozporządzenie RODO wymaga wprowadzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który należy odpowiednio przygotować organizacje oraz wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Bytomiu. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia pojęcia, rozpiętość zadań, które są do przeprowadzenia, zasadność ochrony danych a także zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Bytom

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Bytomiu zwykle nakierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a także skutecznie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie procedur i polityk. Szkolenia realizujemy są przez profesjonalistów.
Wdrażamy RODO w Bytomiu i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl