Wdrożenie RODO w Bielsku-Białej i okolicach

Współczesne   prawo kładzie niebagatelny  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich  osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów . Kary  za  zaniechanie przestrzegania RODO w Bielsku-Białej wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bielsku-Białej. Takie badanie  pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bielsku-Białej.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Bielsko-Biała

Wdrożenie RODO w firmie w Bielsku-Białej nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Bielsku-Białej będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bielsku-Białej była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bielsku-Białej następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bielsku-Białej, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Bielsku-Białej – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bielsko-Biała

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Bielsku-Białej, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bielsku-Białej dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bielsku-Białej staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Bielsku-Białej. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Bielsko-Biała

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bielsku-Białej. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Bielsku-Białej czy też implementują działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bielsku-Białej lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie zespolenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Bielsko-Biała

  Pośród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Bielsku-Białej. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji prawnie wyznaczonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Bielsku-Białej przez osoby kompetentne w dziedzinie zabezpieczenia danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Bielsku-Białej to też oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obciążać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Bielsko-Biała

  Cena wdrożenia RODO w Bielsku-Białej jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bielsku-Białej była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Bielsku-Białej – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień RODO to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów i niezbędnych zasobów. Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od szeregu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz konsultingu w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Bielsku-Białej i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Bielsku-Białej

Ilość zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymusza stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który należy należycie przygotować swoją organizację a także wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Bielsku-Białej. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia zagadnienia, rozpiętość zadań, które są do wykonania, słuszność ochrony danych i kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Bielsko-Biała

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Bielsku-Białej zwykle nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a również poprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów.
Wdrażamy RODO w Bielsku-Białej i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl