Oferta wdrożenia i szkolenia RODO w Bełchatowie i okolicach

Obecne  przepisy kładą  niebagatelny  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie  RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich  osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich klientów .  Mandaty za  nierespektowanie  RODO w Bełchatowie  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym  i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bełchatowie.  Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bełchatowie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych:

Wdrożenie RODO Bełchatów

Wdrożenie RODO w firmie w Bełchatowie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Bełchatowie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bełchatowie była satysfakcjonująca , czy też należy zarządzić drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bełchatowie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bełchatowie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu tę inwestycję zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Bełchatowie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bełchatów

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Bełchatowie, który to zapewne zastanawia wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bełchatowie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Ciekawy sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bełchatowie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Bełchatowie. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Bełchatów

  Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bełchatowie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Bełchatowie czy też implementują procedury od podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bełchatowie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie złączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Bełchatów

  Wśród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Bełchatowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Bełchatowie przez osoby biegłe w obrębie protekcji danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Bełchatowie to też oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub niepotrzebnie obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Bełchatów

  Cena wdrożenia RODO w Bełchatowie jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bełchatowie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Bełchatowie;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Bełchatowie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

Najważniejsze jest to, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów a również obowiązkowych zasobów. Na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje porady w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Bełchatowie okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Bełchatowie

Wolumen zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymusza uruchomienie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba właściwie wykwalifikować firmy plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Bełchatowie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia zagadnienia, obręb zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych również kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Bełchatów

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Bełchatowie zwykle zorientowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces oraz poprawnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie polityk i procedur. Szkolenia wykonywane są przez specjalistów.
Wdrażamy RODO w Bełchatowie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl